Niklowanie bezprądowe

Niklowanie bezprądowe - uniwersalność metody niklowania bezprądowego

Niklowanie bezprądowe jest jednym ze sposobów uzyskiwania powłoki dekoracyjno-ochronnej na powierzchniach metalicznych — głównie na stali. Metoda ta w odróżnieniu od niklowania galwanicznego nie wymaga używania zewnętrznych źródeł prądu elektrycznego.

Niklowanie bezprądowe opiera się na reakcji chemicznej, którą nazywamy osadzaniem autokatalitycznym.

Co to jest niklowanie bezprądowe autokatalityczne?


Autokatalityczne osadzanie niklu, jest to odmiana osadzania warstwy metalu za pomocą redukcji chemicznej. Metoda ta polega na tym, że jony metalu osadzanego (w tym przypadku niklu) stają się w roztworze reduktorami chemicznymi.

Do zajścia reakcji potrzebny jest również katalizator, którym najczęściej są jony metalu, na który nakładana jest powłoka galwaniczna, chociaż katalizatorem może być również metal osadzany.

Jak przebiega bezprądowe niklowanie?


Warstwa metalu (niklu, który jest katalizatorem reakcji), może zostać naniesiona, ale konieczne jest przeprowadzenie aktywacji chemicznej zabezpieczanej powierzchni. Reakcja niklowania bezprądowego przebiega tylko na powierzchni katalizatora. Dzięki tej właściwości nikiel znajduje się tylko na materiale, na który chcemy go nałożyć. Dzięki temu proces jest bardziej wydajny i nie mamy dużych strat składników kąpieli.

Warstwy, jakie chcemy nanosić mogą być dowolnej grubości, jedyną czynnością wymaganą do powstania grubych warstw jest uzupełnianie składników kąpieli na bieżąco podczas trwania procesu. Dzięki tej metodzie możemy pokrywać metalami nie tylko powierzchnie innych metali, ale również materiały nieprzewodzące prądu elektrycznego.

Jakie są wady i zalety autokatalitycznego niklowania?


Niklowanie autokatalityczne ma oczywiście swoje wady i zalety. Jeśli skonfrontujemy tę metodę z galwanicznym niklowaniem okaże się że:

- W przypadku autokatalizy możemy warstwę nanosić tylko na wybranym fragmencie powierzchni. Nie jest to możliwe z użyciem metod galwanicznych.

- Możemy nanosić powłoki o dowolnej grubości. W przypadku galwanizacji uzyskujemy tylko powłoki cienkie.

- Aparatura procesowa jest dużo mniej skomplikowana.

- Mikrowygładzanie powierzchni jest jakościowo lepsze niż w metodach z wykorzystaniem prądu elektrycznego.

- Można uzyskiwać powłoki o różnym stopniu połysku.

Wadą metody autokatalitycznej jest wspomniana wcześniej konieczność uzupełniania substratów. Bez tego reakcja się zatrzyma.

Gdzie wykorzystywane jest niklowanie bezprądowe?

Niklowanie bezprądowe jest wykorzystywane w wielu gałęziach nauki i techniki. Warstwy nanoszone w ten sposób mają wiele unikatowych cech. Powlekanie niklem, znajdzie zastosowanie zatem tam, gdzie wymagane są parametry, jakie warstwa taka oferuje.

Powłoka niklowa nanoszona metodą autokatalityczną charakteryzuje się między innymi następującymi cechami:

- dużą odporność na ścieranie, wynikająca z dużej twardości 600 - 1000 HV,

- dużą odporność mechaniczną,

- bardzo dobrze zabezpiecza przed korozją,

- dobrą lutowność ze względu na wysoką przyczepność,

- wysoki punkt topnienia,

- bardzo dobrą przewodność cieplną,

- dobrą przewodność elektryczną,

- niski współczynnik tarcia.

Udostępnij