Zaszywarka do worków – jak uruchomić?

Zaszywarka do worków – jak uruchomić?

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że zaszywarka do worków ma takie samo napięcie prądu jak w gniazdu, do którego jest podłączona. Należy wziąć maszynę do prawej ręki, trzymając palec wskazujący na przycisku odpowiedzialnym za uruchomienie urządzenia. J

ednocześnie należy przytrzymać worek w drugiej ręce i delikatnie umieścić jego górną część pomiędzy stopkę i ząbki transportu. Na tym etapie zaszywarka do worków uruchomisz ją odpowiednim przyciskiem. Poprawne i równe zszycie zależy od pozycji, w jakiej t trzymam worek. Z tego względu należy trzymać worek prosto przez cały czas. Podczas szycia nie wolno pchać ani szarpać worka, pozwalając na to, aby równomiernie pracowała.

Zaszywarka do worków – jak używać tego urządzenia?

Zaszywarka do worków wyposażona jest w nożyk, który po zatrzymaniu maszyny przecina ścieg. W celu upewnij się, że maszyna działa prawidłowo i obsługujesz je w sposób właściwy. Zalecam przeszycie pustego worka przed wykonywaniem odpowiedniej pracy. Po zakończeniu pracy wyłącz zszywarkę od prądu. Nieprawidłowe przechowywanie zszywarki może prowadzić do jej uszkodzenia. W związku z tym zaleca się zapoznanie z instrukcją prawidłowego przechowywania. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci lub osób nieupoważnionych do korzystania. Producent jednocześnie zwraca uwagę na prawidłowy sposób konserwacji tej maszynki. Przed każdym ponownym uruchomieniem rekomenduje się dostosowanie napięcia nici do specyfiki zszywanych worków za pomocą dokręcenia odpowiedniej nakrętki.

Udostępnij